News

Title Date English Nepali
निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ संशोधन गरी धितोपत्रको घरायसी तथा मृत्यु नामसारी प्रक्रिया सरल, सहज र व्यापक गरिएको सम्बन्धमा । 2018-10-26 Nepali
विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०१८ सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न । 2018-10-10
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा धितोपत्र व्यवसायीको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया -छलफल कार्यक्रम सम्पन्न 2018-10-03
पूँजी बजार नियमन तथा विकासमा हालसालका सुधार र आर्थिक पत्रकारितासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । 2018-10-03
प्रदेश नं. १ को दुर्गम जिल्ला खोटाङमा पूँजी बजार सम्बन्धी लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न । 2018-10-03
सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल कार्यक्रम सम्पन्न । 2018-10-03
पहिलो नियमित पाक्षिक लगानीकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुरुवात 2018-10-03
वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०७५ (मस्यौदा) सम्बन्धमा छलफल/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । 2018-10-03
धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमन र कानूनी व्यवस्था विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न 2018-10-03
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा धितोपत्र व्यवसायीको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया - छलफल कार्यक्रम सम्पन्न 2018-10-03