Press Release

Title Date English Nepali
कारवाही सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती । 2020-09-23 Nepali
मर्चेन्ट बैंकरले प्रदान गर्ने संस्थागत परामर्श सेवा थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा प्रेश बिज्ञप्ति। 2020-09-10 Nepali
सामूहिक लगानी कोष नियमावलीमा भएको संशोधन सम्बन्धमा । 2020-09-09 Nepali
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ्ग विधि लागू गरिएको सम्बन्धमा प्रेश विज्ञप्ति । 2020-08-12 Nepali
धितोपत्र बजार विकासका लागि लकडाउनको अवधिमा बोर्डबाट भएका प्रयासहरू र बजार सञ्चालन हुने व्यवस्था सम्बन्धमा । 2020-06-28 Nepali
सवारी पास रद्द गरिएको सम्बन्धमा । 2020-05-14 Nepali
धितोपत्र बजार संचालन गर्ने सम्बन्धमा । 2020-05-08 Nepali
कोरोना भाइरस उपचार कोषमा रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा । 2020-03-24 Nepali
धितोपत्र बजार बन्द हुने सम्बन्धमा । 2020-03-22 Nepali
दोस्रो बजार कारोवार सेवा प्रदायक पक्षहरुले सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती । 2020-03-19 Nepali