Management Team

Mr. Bhisma Raj Dhungana

Mr. Bhisma Raj Dhungana

Chairman

Mr. Paristha Nath Poudyal

Mr. Paristha Nath Poudyal

Executive Director

Mr. Niraj Giri

Mr. Niraj Giri

Executive Director

Mr. Mukti Nath Shrestha

Mr. Mukti Nath Shrestha

Deputy Executive Director

Mr. Binaya Dev Acharya

Mr. Binaya Dev Acharya

Deputy Executive Director

Dr. Nabaraj Adhikari

Dr. Nabaraj Adhikari

Deputy Executive Director

Mr. Krishna Raj Pokhrel

Mr. Krishna Raj Pokhrel

Deputy Executive Director

Mr. Rupesh KC

Mr. Rupesh KC

Deputy Executive Director

Ms. Deepa Dahal

Ms. Deepa Dahal

Deputy Executive Director