Guidelines

Title English Nepali
धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (चौथो संशोधन सहित ) Nepali
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ Nepali
धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने /गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ Nepali
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ (सातौ संशोधन सहित ) English Nepali
धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ Nepali
धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (तेश्रो संशोधन सहित ) English Nepali
धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (दोस्रो संशोधन सहित ) English Nepali
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ Nepali
मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ Nepali
बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७ English Nepali