Guidelines

Title Date English Nepali
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ 2023-02-17 Nepali
धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने /गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ 2022-11-10 Nepali
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ (छैठौें संशोधन सहित ) 2022-11-06 Nepali
धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ 2022-09-14 Nepali
धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (तेश्रो संशोधन सहित ) 2022-08-23 Nepali
धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (दोस्रो संशोधन सहित ) 2022-04-04 Nepali
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ 2021-06-29 Nepali
मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ 2021-01-21 Nepali
बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७ 2020-08-13 Nepali
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४ 2020-03-18 Nepali