Notices

Title Date English Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली । 2022-04-07 Nepali
धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी उत्कृष्ट शोधपत्र (Thesis) पुरस्कार सम्बन्धी नेपाल धितोपत्र बोर्डको सूचना । 2022-03-14 Nepali
धितोपत्र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी लेख/रचना सम्बन्धमा 2022-03-14 Nepali
आन्तरिक लेखापरीक्षणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना। 2022-01-06 Nepali
लगानी सम्बन्धमा। 2021-12-24 Nepali
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना । 2021-12-07 Nepali
लगानी सम्बन्धमा। 2021-11-17 Nepali
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना। 2021-09-13 Nepali
सुरक्षाकर्मी सेवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान । 2021-08-26 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने बारे । 2021-07-25 Nepali