Notices

Title Date English Nepali
World Investor Week 2023 : Programme Schedule 2023-09-21 English
आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सम्बन्धमा नियमावलीको व्यवस्थाको सूचिकृत संगठित संस्थाबाट भएको परिपालना स्थिति । 2023-09-19 English
Essay Competition 2023-09-18 Nepali
आस्वा सदस्यता नविकरण सम्बन्धी सूचना । 2023-08-09 Nepali
सुचिकृत संगठित संस्थाहरुले सूचना, जानकारी तथा विवरणहरु समयमा पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2023-07-27 Nepali
आस्वा सदस्यता नविकरण सम्बन्धी सूचना । 2023-07-16 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्मावधिक गर्ने बारे । 2023-07-16 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्मावधिक गर्ने बारे । 2023-07-16 Nepali
नियुक्तिपत्र लिई हाजिर हुने सम्बन्धी सूचना 2023-06-23 Nepali
बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त नगरेका निष्काशन तथा योजनाहरुमा सहभागी नहुन सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई जरूरी सूचना। 2023-06-16 Nepali