वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू !!!

More..
SEBON News
Featured

Intermediaries & Market Infrastructure Institutions

Investor Complaints
Video View All

Mr. Rupesh KC

Deputy Executive Director
Spokesperson

Phone : +977 1 5550511 Ext 207
Email : rupesh.kc@sebon.gov.np


Mr.Tej Prasad Devkota

Acting Deputy Executive Director
Information Officer

Mobile : +977 9851203799
Email: tej.devkota@sebon.gov.np