यस बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई बिद्युतिय माध्यम (IPS, Connect IPS, Electronic Fund Transfer आदि ) मार्फत रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी सुचना ।


Download Files: Nepali