Circular

Title English Nepali
Circular to all ASBA Members (2080|05|10) Nepali
लाभंस भुक्तानी सम्बन्धमा । Nepali
श्री बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र बजार , क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था तथा सम्पूर्ण धितोपत्र व्यवसायीहरु को सेवा प्रवाह सम्बन्धमा । Nepali
सेवा प्रवाह गर्दा सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा। Nepali
सुचिकृत संगठित संस्थाहरुको बित्तिय बिवरण सार्बजनिक गर्ने सम्बन्धमा। Nepali
संचालन तथा बित्तिय बिवरणहरु सार्बजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा। Nepali
बोर्डबाट संस्थागत परामर्श सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरहरुको लागि निर्देशन। Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र बजार, क्रेडिट रेटिङ्ग तथा सम्पूर्ण धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई कोरोना बीमा तथा बिदा सम्बन्धमा परिपत्र। Nepali
बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र बजार तथा सम्पूर्ण धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई कोभिड–१९ को संक्रमणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । Nepali
धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा। Nepali