Guidelines

Title Date English Nepali
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ 2021-06-29 Nepali
मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ 2021-01-21 Nepali
बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७ 2020-08-13 Nepali
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४ 2020-03-18 Nepali
(मर्चेन्ट बैंकर) ले राख्नुपर्ने विवरणहरु र पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनहरुको ढाँचा 2020-01-09 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ 2019-07-29 Nepali
सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६ 2019-06-23 Nepali
सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ 2018-12-05 Nepali
धितोपत्र खरिद ( सार्बजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका , २०७३ 2018-12-05 Nepali
Securities Issuance and Allotment Guideline 2018-10-30 Nepali